Voorwaarden

De “GroeneHart Game-eXperience crew” zal om een goede afloop te kunnen garanderen als er zich storende of gevaarlijke situaties voordoen, de hier volgende regels inzetten om dit te kunnen verhelpen. Naast de Nederlandse wetgeving wordt van deelnemers verwacht zich aan volgende zaken te houden:

 

 

*****LET OP!!*****

Energydrank is niet verboden, maaaarrrr bij overmatig gebruik wordt er ingegrepen door de eXperience crew. Als je dus binnen komt met treeën energydrank, wordt deze in beslag genomen, en terug gegeven als de Game eXperience afgelopen is.  De eXperience crew let dit jaar hier EXTRA op!

******************

Regels

 • De GroeneHart Game eXperience is alleen voor Groene Hart leerlingen en genodigden
 • Deelnemers zijn verplicht om instructies van de “GroeneHart Game-Experience crew” op te volgen.
 • Deelnemers zijn verplicht hun plaats achter te laten in de staat waarop deze aangetroffen werd.
 • Het is verboden, zonder toestemming van de crew, de GH Admin-lounge te betreden
 • Deelnemers zijn verplicht een PC of gameconsole mee te brengen (zie ook Lan Party)
 • Geaarde electriciteit verdeeldoos (slechts één contact per deelnemer beschikbaar)
 • Koptelefoon (speakers zijn verboden)
 • Keyboard en muis
 • Monitor (of in geval van een gameconsole een TV)

Verboden

 • Vandalisme en diefstal (bij overtreding wordt de politie ingeschakeld).
 • Fysiek contact (aanraken e.d.), bediening of het gebruik van apparatuur die niet aan de desbetreffende deelnemer toebehoort.
 • Het in bezit hebben of gebruik van alcoholische dranken.
 • Het in bezit hebben of gebruik van (soft-)drugs.
 • Roken (roken is alleen toegestaan in de daarvoor ingerichte ruimte).
 • Het gebruik van meer dan één elektriciteitscontact per deelnemer.
 • Het gebruik van (computer-)speakers.
 • Het hosten van DHCP- of andere services die het netwerk in de war kunnen brengen.
 • Cheaten in, of hacken van een game (op welke wijze dan ook).
 • Het omzeilen van beveiligingen om zo toegang (van welke aard dan ook) tot aan het netwerk aangesloten systemen te verkrijgen (hacken).

Disclaimer

 • Bij aanmelding voor de GHL Game_Experience gaat men automatisch accoord met de regels en voorwaarden die vastgesteld zijn door de “GHL-Crew”.
 • De “GHL-Crew” kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade (in welke vorm dan ook), geleden door gebruik van het “GHL netwerk” of tijdens “GHL Game_Experience” in het algemeen.
 • Deelnemers aangesloten aan het “GHL Game_Experience netwerk” hebben de mogelijkheid om langskomend verkeer af te luisteren. De “GHL Game_Experience crew” geeft daarom geen garanties m.b.t. de veilig- en betrouwbaarheid van over het “GHL Game_Experiencenetwerk” verzonden data.
 • De “GHL Game_Experience crew” is verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning bij het aan het netwerk verbinden van deelnemer pc’s. Ter verduidelijking: hier vallen slechts netwerk gerelateerde problemen onder en deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een voor de rest 100% werkende pc.
 • De “GHL Game_Experience crew” zal verboden- en/of ongewenste objecten (zie de regels) in beslag nemen en na afloop, afhankelijk van de ernst van de overtreding, beslissen deze objecten al dan niet terug te geven.
 • De “GHL Game_Experience crew” zal overtredende of anderszins storende deelnemers, afhankelijk van de ernst van de overtreding, van de GHL Game_Experience verwijderen.

In het Archief